Συναυλία της Ορχήστρας και της Χορωδίας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ

28.05.2016

Συναυλία της Ορχήστρας και της Χορωδίας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ. Διευθυντής Ορχήστρας Γ. Βράνος. Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης.