Συναυλία πιάνου του κ. Λάμπη Βασιλειάδη

12.05.2011

Συναυλία πιάνου του κ. Λάμπη Βασιλειάδη. Αμφιθέατρο κτιρίου διοίκησης Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού