Συνάντηση του Συμβουλίου Ευρώπης

22.04.2004 - 24.04.2004

Πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου, Συνάντηση του Συμβουλίου Ευρώπης με οργανωτή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Για τον σκοπό αυτό τις παραπάνω ημέρες χρησιμοποιήθηκε και το αναψυκτήριο. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”