Συνάντηση της Steering Committee (Διαχειριστική Επιτροπή) του έργου «Εγερία»

11.10.2007

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Steering Committee (Διαχειριστική Επιτροπή) του έργου «Εγερία». Τη συνάντηση οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”