Συνάντηση εργασίας του ιδρύματος Anna Lindh

24.10.2019

Συνάντηση εργασίας του ιδρύματος Anna Lindh.
Συνδιοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.