Συμπόσιο “Figurative Thoughts and Language”

25.04.2014 - 26.04.2014

Συμπόσιο “Figurative Thoughts and Language” από τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στα δύο Αμφιθέατρα του Μουσείου