Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο «Souvenirs de Salonique»

15.03.2019

Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο «Souvenirs de Salonique» με μαρτυρίες Γάλλων απογόνων εβραϊκών οικογενειών της Θεσσαλονίκης με συντονίστρια την Anne-Marie Faraggi-Rychner. Διοργάνωση: Γαλλικό Γενικό Προξενείο και Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης. Είσοδος ελεύθερη.