Στρογγυλή τράπεζα – Διεθνής Λυχνολογική Εταιρεία

11.10.2011 - 13.10.2011

Στρογγυλή τράπεζα – Διεθνής Λυχνολογική Εταιρεία. Αμφιθέατρο κτιρίου διοίκησης