Στη γειτονιά του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

21.05.2016

«Στη γειτονιά του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού». Μια πολιτιστική περιπατητική διαδρομή σε συνεργασία με την ομάδα dot2dot. (Αφετηρία: Λευκός Πύργος)