Σεμινάριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Κεντρικής Μακεδονίας

15.02.2008

Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Κεντρικής Μακεδονίας. Ομιλητής ήταν ο αρχαιολόγος Ι. Κανονίδης. Μετά το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε ξενάγηση αρχαιολόγων στα εργαστήρια και στην κεντρική αρχαιολογική αποθήκη του Μουσείου.