Σεμινάριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Κεντρικής Μακεδονίας

11.06.2007

Σεμινάριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Κεντρικής Μακεδονίας. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”.