Σεμινάριο με τίτλο «Ο έλεγχος και ο τρόπος εκφοράς του λόγου ως ρυθμιστής της σημασίας και του νοήματος»

12.12.2015

Σεμινάριο με τίτλο «Ο έλεγχος και ο τρόπος εκφοράς του λόγου ως ρυθμιστής της σημασίας και του νοήματος» το οποίο οργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη».