Σεμινάριο με θέμα «Βήματα προσέγγισης ενός μουσείου»

04.09.2005

Σεμινάριο με θέμα «Βήματα προσέγγισης ενός μουσείου», όπου και έγινε η παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας