Σεμινάριο με θέμα «Ελληνική Αρχιτεκτονική: 20ος αιώνας»

27.05.2004 - 06.02.2004

Σεμινάριο από τον επίκουρο καθηγητή Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. κ. Ανδρέα Γιακουμακάτο με θέμα «Ελληνική Αρχιτεκτονική: 20ος αιώνας», στο πλαίσιο των μαθημάτων Ιστορία της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής και Θεωρία του Χώρου και της Αρχιτεκτονικής.