Σεμινάριο εκπαιδευτικών

15.03.2008

Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς από τις υπαλλήλους του Μουσείου Ε. Φουρλίγκα και Ι. Γαβριηλίδου.