Σεμινάριο εκπαιδευτικών

07.11.2009

Σεμινάριο εκπαιδευτικών στο αμφιθέατρο από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου