Σεμινάριο εκπαιδευτικών

05.12.2009

Σεμινάριο εκπαιδευτικών στο αμφιθέατρο από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου