Σεμιναριακό μάθημα από την κ. Μαρία Τσαντσάνογλου στο πλαίσιο του Ανοικτού Πανεπιστημίου

12.01.2019

Σεμιναριακό μάθημα από την κ. Μαρία Τσαντσάνογλου, ιστορικό Τέχνης και διευθύντρια του Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης με τίτλο “Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Συλλογές και Δυναμική” στο πλαίσιο του Ανοικτού Πανεπιστημίου, που διοργανώνεται από την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βόρειας Ελλάδας.

Η διάλεξη εντάσσεται στο Β΄ Κύκλο Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Πολιτιστικής Εταιρείας (Νοέμβριος 2018 – Μάρτιος
2019) με τίτλο θεματικής “Η Θεσσαλονίκη στην διαχρονία, Ύλη και Ιδέες: οικονομία, τέχνη πολεοδομία, ιδεολογία.”