Ψηφιακές διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές για νέους

31.08.2022 - 31.08.2022

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού», με Κωδικό ΟΠΣ 5029874, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προχώρησε στη δημιουργία πέντε πρωτότυπων ψηφιακών εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών για νέους με τις εξής γενικές θεματικές:
• Διαβάζοντας ένα βυζαντινό νόμισμα
• Επισκέπτομαι ένα βυζαντινό σπίτι
• Ζωγραφίζω μία βυζαντινή εικόνα
• Στο λιμάνι της πόλης τον 13ο αιώνα
• Χτίζω μία βυζαντινή εκκλησία

Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν ένα εισαγωγικό βίντεο μικρής διάρκειας που εισάγει τον χρήστη στο εκάστοτε θέμα και ψηφιακά παιχνίδια αντιστοίχισης, σύνθεσης, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεων, εξερεύνησης και ζωγραφικής, δώδεκα στο σύνολο. Τα πέντε σύντομα και περιεκτικά εκπαιδευτικά Βίντεο, τα οποία βρίσκονται στο κανάλι του μουσείου στο YouTube περιλαμβάνουν σύντομα κείμενα, πλούσιο εποπτικό και σχεδιαστικό υλικό και παρουσιάζουν τα εξής θέματα:
• Το υπέρπυρον, το νέο νόμισμα του Αλέξιου Α΄ Κομνηνού
• Επισκέπτομαι ένα βυζαντινό σπίτι
• Ζωγραφίζω μία βυζαντινή εικόνα
• Στο λιμάνι της πόλης τον 13ο αιώνα
• Γνωρίζω μία βυζαντινή εκκλησία

Τα βίντεο μπορούν να παρακολουθήσουν και χρήστες που δεν επιθυμούν να παίξουν αλλά να ενημερωθούν για τα πέντε θέματα των παιχνιδιών με έναν εύληπτο κι ευχάριστο τρόπο. Όλα τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια και τα βίντεο έχουν αναπτυχθεί στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.