Προβολή καρτ-ποστάλ της Θεσσαλονίκης (τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα)

06.10.2011 - 09.10.2011

Στο χώρο υποδοχής του Μουσείου προβάλλονται καρτ-ποστάλ της Θεσσαλονίκης (τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα) από τα αρχεία Grelois, Παπαϊωάννου και Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης με θέμα την ύδρευση.