Προβολές από την έκθεση βυζαντινής τέχνης “Heaven & Earth”: “Περιήγηση στην έκθεση Ουρανός και Γη: βυζαντινή τέχνη από ελληνικές συλλογές”

19.12.2013 - 22.12.2013

Προβολές από την έκθεση βυζαντινής τέχνης “Heaven & Earth”: “Περιήγηση στην έκθεση Ουρανός και Γη: βυζαντινή τέχνη από ελληνικές συλλογές”