«ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ»

17.03.2011 - 18.03.2011

Πραγματοποιήθηκαν δύο ημερίδες του προγράμματος «ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ» το οποίο εκπονήθηκε από το ΑΠΘ σε συνεργασία με την 9Η ΕΒΑ.