ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ

30.09.2010 - 01.10.2010

Δύο ημερίδες στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ» το οποίο εκπονήθηκε από το ΑΠΘ σε συνεργασία με την 9η ΕΒΑ.