Προσωπικές Αφηγήσεις

15.04.2016

Το Εργαστήριο Αφηγηματικής Έρευνας του Τμήματος Αγγλικής, Α.Π.Θ., διοργανώνει διεθνή ημερίδα με θέμα τις «Προσωπικές Αφηγήσεις». Θα μελετήσει το κύρος, τις δυνατότητες και τη δυναμική των προσωπικών αφηγήσεων σε χώρους  διακριτούς αλλά και επικοινωνούντες όπως της λογοτεχνίας, αυτοβιογραφίας, κινηματογράφου, φωτογραφίας αλλά και διερμηνείας.

Περισσότερες πληροφορίες