Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου «Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις ips»

11.04.2022

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέγου «Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις ips» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης  «Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις ips» ΜΕ MIS 5073662

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 12/4/2022 έως και 16/4/2022

Σχετικά αρχεία