Παρουσίαση βιβλίου του κ. Κ. Παπαϊωάννου

03.09.2009

Παρουσίαση βιβλίου του κ. Κ. Παπαϊωάννου με τίτλο «Βυζαντινή και Ρώσικη Ζωγραφική». Χώρος υποδοχής