Παρουσίαση βιβλίου του Γ. Καραμπελιά

02.05.2007

Παρουσίαση βιβλίου του Γ. Καραμπελιά με θέμα «το 1204 και η διαμόρφωση του νεότερου ελληνισμού». Εκδοτικό οίκος “Εναλλακτικές εκδόσεις”.