Παρουσίαση βιβλίου από το ΕΚΒΜΜ

13.01.2012

Παρουσίαση βιβλίου από το ΕΚΒΜΜ, την Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ και τις εκδόσεις Μέθεξις