Παρουσίαση βιβλίου

24.11.2008

Πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου παρουσίαση των εκδόσεων της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Αποκατάσταση από το έργο της ΕΝΜ-ΚΜ».