Παρουσίαση βιβλίου

19.09.2005

Παρουσιάστηκε ο τόμος «Βυζαντινών διατροφή και μαγειρείαι». Η έκδοση αποτελεί τα πρακτικά ημερίδας με θέμα «Περί της διατροφής στο Βυζάντιο», η οποία είχε οργανωθεί στο Μουσείο στις 4 Νοεμβρίου 2001, στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδικής έκθεσης «Ώρες Βυζαντίου. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο», που είχε παρουσιαστεί στο Λευκό Πύργο.