Παρουσίαση βιβλίου

29.05.2007

Παρουσίαση βιβλίου. Διοργανώθηκε από τη Δημοτική Πινακοθήκη.