Παρουσίαση βιβλίου

05.05.2008

Παρουσίαση βιβλίου από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO σε συνεργασία με το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στις Βαλκανικές Χώρες.

Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”