Παρουσίαση του βιβλίου “Ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης”

01.10.2014

Παρουσίαση του βιβλίου “Ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης” 4ος-14ος αιώνας των Ευτυχίας Κουρκουτίδου – Νικολαΐδου, Χρυσάνθης Μαυροπούλου – Τσιούμη και Χαραλάμπου Μπακιρτζή.