Παρουσίαση του βιβλίου «Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Ιστορία-Τέχνη».

26.04.2004

Παρουσίαση του βιβλίου των καθηγητών Δημητρίου Ζ. Σοφιανού και Ευθυμίου Ν. Τσιγαρίδα «Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Ιστορία-Τέχνη».