Παρουσίαση του βιβλίου

10.07.2005

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της κ. Φωτεινής Τομαή-Κωνσταντοπούλου με τίτλο «Η Μυρτώ μεγάλωσε», στο πλαίσιο εκδήλωσης του Κέντρου UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια. Χώρος υποδοχής