Παρουσίαση του βιβλίου

04.05.2006

Παρουσιάστηκε το έργο της αγιογράφου Ανθής Βαλσαμάκη με τίτλο «Ακάθιστος Ύμνος. Ανθίβολα της εικονογράφησής του». Χώρος υποδοχής.