Παρουσίαση του Ιστορικού και Λογοτεχνικού Αρχείου της Καβάλας

18.05.2009

Παρουσίαση του Ιστορικού και Λογοτεχνικού Αρχείου της Καβάλας. Σύλλογος Καβαλιωτών Θες/νίκης «Οι Φίλιπποι»