Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίων»

10.11.2006

Πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου ημερίδα που οργανώθηκε για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίων» στα πλαίσια του προγράμματος του ΥΠΕΠΘ Πυθαγόρας που οργάνωσε η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”