Παρουσίαση της έκδοσης του Λέοντος Ναρ «Οι Ισραηλίτες Βουλευτές στο ελληνικό Κοινοβούλιο (1915-1936)»

26.03.2012

Παραχώρηση αμφιθεάτρου «Στέφανος Δραγούμης» για την παρουσίαση της έκδοσης του Λέοντος Ναρ «Οι Ισραηλίτες Βουλευτές στο ελληνικό Κοινοβούλιο (1915-1936)». Ίδρυμα της Βουλής.