Παρουσίαση σε φοιτητές ΕΕ.

09.02.2012

Παρουσίαση σε φοιτητές ΕΕ. Αμφιθέατρο “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”. Ξενάγηση στο ΜΒΠ και στα εργαστήρια