Ομιλία του κ. Α. Καρύδα

21.01.2004

Παραχώρηση του αμφιθεάτρου του ΜΒΠ για την πραγματοποίηση της διάλεξης του κ. Α. Καρύδα στο πλαίσιο του μαθήματος «Περίθλαση Ακτίνων Χ. Φθορισμός Ακτίνων Χ» του Διατμηματικού Προγράμματος «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού» της Πολυτεχνικής Σχολής. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”.