Ομιλία του Ιωάννη Χασιώτη με θέμα «Για το στέμμα του Μ. Κωνσταντίνου. Η Κωνσταντινούπολη στη σταυροφορική φιλολογία, από την Άλωση ως το τέλος του 17ου αιώνα»

11.07.2013

Ομιλία του Ιωάννη Χασιώτη, ομοτ. καθηγητή του Α.Π.Θ., με θέμα «Για το στέμμα του Μ. Κωνσταντίνου. Η Κωνσταντινούπολη στη σταυροφορική φιλολογία, από την Άλωση ως το τέλος του 17ου αιώνα». Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”