Ομιλία της κ. Ευαγγελίας Καμπούρη

19.03.2009

Ομιλία της κ. Ευαγγελίας Καμπούρη, τ. προϊσταμένης της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων με θέμα «Η αστική κατοικία στη Θεσσαλονίκη (τέλη 19ου – αρχές 20ου αι.)». ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”