Ομιλία της κ. Αγγελικής Στρατή

03.03.2011

Ομιλία της κ. Αγγελικής Στρατή, προϊσταμένης της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με θέμα : «Βυζαντινή Καστοριά». Η εκδήλωση εντάχθηκε στη σειρά «Γνωριμία με τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους».