Ομιλία κ. Χασιώτη με θέμα «Για το στέμμα του Μ. Κωνσταντίνου. Η Κωνσταντινούπολη στη σταυροφορική φιλολογία, από την Άλωση ως το τέλος του 17ου αιώνα»

07.11.2013

Ομιλία κ. Χασιώτη, ομοτ. καθηγητή του Α.Π.Θ., με θέμα «Για το στέμμα του Μ. Κωνσταντίνου. Η Κωνσταντινούπολη στη σταυροφορική φιλολογία, από την Άλωση ως το τέλος του 17ου αιώνα». Αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη»