Ολοκλήρωση του 3ου Διεθνούς Επιστημονικού Εργαστήριου της Αγιορειτικής Εστίας

10.12.2018

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και με την πολυπληθή συμμετοχή συνέδρων οι εργασίες του ετήσιου, τρίτου για φέτος, Διεθνούς Επιστημονικού Εργαστηρίου, που οργανώθηκε από την Αγιορειτική Εστία και αποτελεί την εξέλιξη των δέκα επιστημονικών Συνεδρίων και των δύο Διεθνών Εργαστηρίων του παρελθόντος.

Το  3ο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο διεξήχθη από  την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, στο αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης» του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες ομιλητές, φέτος, κατά τις τριήμερες εργασίες του Εργαστήριου, ήταν 25 με ενδιαφέρουσες επιστημονικές εισηγήσεις και ανακοινώσεις  που αφορούσαν στην ιστορία, τη θεολογία, τους θεσμούς, την αρχαιολογία και  αρχιτεκτονική, την τέχνη και το φυσικό περιβάλλον της Αθωνικής Πολιτείας.  Επίσης, για πρώτη φορά αναρτήθηκαν posters επιστημονικών ανακοινώσεων. Στο εργαστήριο εγγράφτηκαν και παρακολουθήσαν 130 σύνεδροι, κυρίως φοιτητές αντίστοιχων σχολών με τα θέματα που αναπτύχθηκαν.

Τους συνέδρους καλωσόρισε ο Διευθυντής της Αγιορειτικής Εστίας κ. Αναστάσιος Ντούρος, που ανέγνωσε και το χαιρετισμό που απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος επευλογώντας τις εργασίες του Εργαστηρίου αναφέρεται στην αξία της λειτουργίας της Αγιορειτικής  Εστίας   τονίζοντας: «Πολλὰ ὁμολογουμένως ἀγαθὰ προσήνεγκεν ἡ ὑπὸ τὴν ἐπιστασίαν τοῦ καθ᾿ ὑμᾶς Δήμου λειτουργοῦσα ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἁγιορειτικὴ Ἑστία, εἰς τὴν προώθησιν τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης περὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διὰ τῶν μέχρι σήμερον ὀργανωθέντων ἐπιτυχῶς Διεθνῶν Συνεδρίων καί Ἐπιστημονικῶν Ἐργαστηρίων, τὰ ὁποῖα ἀπεκάλυψαν τόσον εἰς τοὺς φιλίστορας ἀκροατάς, ὅσον καί εἰς τὴν ἐπιστημονικήν, γενικώτερον, κοινότητα, διαφόρους ἀγνώστους πτυχὰς τῆς μακραί-ωνος ἱστορίας καὶ προσφορᾶς τοῦ Ὄρους, εἰς σωτηρίαν τοῦ κόσμου παντός, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν διάσωσιν καὶ καλλιέργειαν ὑψηλοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, ἔχοντος τὰς ρίζας καὶ τὰς ἀπαρχὰς αὐτοῦ εἰς τὸ Ὀρθόδοξον Βυζάντιον καὶ εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως».

Την έναρξη των εργασιών, που έγινε την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, κήρυξε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγιορειτικής Εστίας κ. Γιάννης Μπουτάρης. Στο χαιρετισμό του  ο κ. Δήμαρχος έκανε λόγο για την «ικανοποίηση που αντλείται από το γεγονός ότι στην μόλις τρίτη χρονιά διεξαγωγής του, ο θεσμός των Διεθνών Εργαστηρίων έχει καθιερωθεί ως η κύρια και πιο σημαντική συνάντηση των ερευνητών και επιστημόνων που ασχολούνται με την Αθωνική Έρευνα. Αυτό και μόνο για εμάς σημαίνει πολλά, μιας και ένας από τους καταστατικούς σκοπούς της Αγιορειτικής Εστίας είναι η ανάδειξη και προώθηση των ερευνών, εργασιών και μελετών γύρω από τις διάφορες και σημαντικές πτυχές της Αθωνικής Πολιτείας. Είμαστε όμως διπλά ικανοποιημένοι καθώς διαπιστώσαμε ότι το Εργαστήριο μας έχει καταφέρει να προσελκύσει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, ιδιαίτερα δε ξένων επιστημόνων και ερευνητών, καθιστώντας το ως ένα κορυφαίο διεθνές γεγονός και αποδεικνύοντας ταυτόχρονα, την  διαρκή ακτινοβολία του Αγίου Όρους σε ολόκληρη την οικουμένη».

Ο Ιερομόναχος Νικόδημος Λαυριώτης, Α΄ αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Αγιορειτικής Εστίας, ανέγνωσε το χαιρετισμό της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους στον οποίο τονίζεται το γεγονός ότι: «Ἡ Ἁγιορειτικὴ Ἑστία, ἀφουγκραζόμενη τὴν δῖψαν τῶν ἁπανταχοῦ ἐπιστημόνων περὶ μιᾶς τοιαύτης βαθυτέρας γνωριμίας μετὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀφοῦ διηκόνησεν καρποφόρως τὴν ἁγιορειτικὴν ἱστορίαν μέσῳ τῆς διοργανώσεως σειρᾶς ἐπιτυχῶν ἐπιστημονικῶν συνεδρίων, τὰ ὁποῖα ἐνεπλούτισαν σημαντικῶς τὰς γνώσεις ἡμῶν περὶ τῶν ἁγιορειτικῶν πραγμάτων, κατὰ τὴ τελευταίαν τριετίαν ἐπέλεξεν τὸν τρόπον τῆς διοργανώσεως τῶν ἐπιστημονικῶν ἐργαστηρίων, ὁ ὁποῖος σημειοῖ ἐξ ἴσου σημαντικὴν ἐπιτυχίαν, ὡς ἀποδεικνύει ἡ μαζικὴ συμμετοχὴ εἰδικῶν ἀπὸ διαφόρους ἐπιστήμας καὶ χώρας τοῦ κόσμου».

 

Σκοπός των διοργανώσεων των Διεθνών Επιστημονικών Εργαστηρίων είναι η ανάπτυξη ενός γόνιμου πραγματικού διαλόγου, που  θα εμπλουτίζει και θα διευρύνει την προβληματική των ερευνών, συμβάλλοντας στην αρτιότερη ολοκλήρωσή τους. Είναι αυτονόητο ότι η θεματολογία των εισηγήσεων ή και παρουσιάσεων, αφορά άμεσα στο Άγιον Όρος, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί σε πλειάδα επιστημονικών τομέων όπως  ιστορία, τέχνη, θεολογία, δίκαιο, θεσμοί, φιλολογία, αρχαιολογία,  αρχιτεκτονική,  φυσικό περιβάλλον, συντήρηση έργων τέχνης, κ.λπ.).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι περιλήψεις των εισηγήσεων του 3ου Διεθνούς Επιστημονικού Εργαστηρίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αγιορειτικής Εστίας. Επίσης το πλήρες  οπτικοακουστικό υλικό των εργασιών, θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα της και θα είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο (www.agioritikiestia.gr)

Πληροφορίες:  info@agioritikiestia.gr τηλ.2310.263308

Με την παράκληση για δημοσίευση

Ευχαριστούμε

Καλά Χριστούγεννα

Σχετικά αρχεία