Οικογενειακώς στο Μουσείο!

30.04.2013 - 10.05.2013

Ο Τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σχεδιάζει νέο έντυπο για ελεύθερη επίσκεψη στο μουσείο, το οποίο απευθύνεται σε οικογένειες και δημιουργεί προϋποθέσεις συνεργασίας ενηλίκων και παιδιών της κάθε ομάδας. Το έντυπο δεν εξασφαλίζει την επίσκεψη σε όλες τις αίθουσες του μουσείου καθώς είναι θεματικό, αλλά προτείνει στους επισκέπτες να ασχοληθούν με επιλεγμένα εκθέματα.

Από τις 30.04.13 έως τις 10.05.13, δεκατέσσερις ομάδες χρησιμοποίησαν πιλοτικά το έντυπο κατά την περιήγησή τους στο Μουσείο. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες, ενήλικες και παιδιά, εξέφρασαν τις παρατηρήσεις τους και τις προτάσεις τους με στόχο τη βελτίωση του εντύπου. Οι παρατηρήσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του. Μόλις ολοκληρωθεί, το έντυπο θα αναρτηθεί στην ενότητα Έντυπα της ιστοσελίδας μας.

Σχεδιασμός – διεξαγωγή αξιολόγησης: Σουμιντούμπ Βαλεντίνα, Νηπιαγωγός – Μουσειολόγος, εργαζόμενη στον Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΜΒΠ μέσω προγράμματος ΚΟΧ.Π.