Ο Βυζαντινός Καβάφης

15.12.2013

Προβολή ταινίας – εκδηλώσεις Καβάφη. Ο Βυζαντινός Καβάφης του Π. Κυπαρίσση