Μουσική εκδήλωση της Δήλιας Ακαδημίας Νέας Μουσικής στο πλαίσιο του SKG-Bridges Φεστιβάλ

11.05.2019

Μουσική εκδήλωση της Δήλιας Ακαδημίας Νέας Μουσικής στο πλαίσιο του SKG-Bridges Φεστιβάλ. Διοργάνωση: SKG-Bridges Φεστιβάλ (Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών Πρωθυπουργού) με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Είσοδος ελεύθερη.