Μουσική εκδήλωση

14.06.2007

Μουσική βραδιά με τους Γιώργο – Εμμανουήλ Λαζαρίδη (πιάνο) και Χρήστο Γρίμπα (βιολοντσέλο). Αίθριο Μουσείου.